Overzicht collecten 1e kwartaal 2018 Overzicht collecten 1e kwartaal 2018

U vindt hier het overzicht van de collecten in het eerste kwartaal van 2018.

 
Vertrouwenspersoon seksueel misbruik Vertrouwenspersoon seksueel misbruik

De Generale Synode van de PKN heeft in januari 2016 een geactualiseerde brochure uitgegeven over seksueel misbruik in pastorale en gezagsrelaties. Deze brochure bevat een protocol dat aan plaatselijke gemeenten aangeeft hoe te handelen bij signalen van misbruik door ambtsdragers of andere kerkelijke werkers. Er wordt gedetailleerd aangegeven welke procedure gevolgd moet worden als een melding wordt gedaan of een klacht wordt ingediend. In alle gevallen begint de procedure ermee dat iemand een situatie onder de aandacht brengt van een ambtsdrager.

Ook onze gemeente volgt dit protocol. De kerkenraad heeft ervoor gekozen om één ambtsdrager aan te wijzen als eerste contactpersoon voor meldingen of klachten. Dit is Dia Kruizinga, ouderling. Mocht u in de toekomst haar aandacht willen vragen voor een geval van mogelijk misbruik, dan kunt u zich vertrouwelijk tot haar wenden (tel. 071-5617847). Zij zal dan met u in gesprek gaan en bekijken wie er verder bij de afhandeling moet worden betrokken. Naar verwachting zal dit in eerste instantie meestal de voorzitter van de kerkenraad zijn.

De brochure met het protocol kunt u vinden op www.protestantsekerk.nl/themas/pastoraat/kerk-en-misbruik.

 
Inleverdatum Kerkklok kopij voor de maand mei Inleverdatum Kerkklok kopij voor de maand mei

INLEVERDATUM EN DATUM VAN VERSCHIJNEN KERKKLOK 4 (DE MAAND MEI)
De kerkklok voor de maand mei zal in de tweede week van mei verschijnen, later dan u gewend bent! Reden hiervoor is dat de drukker de kerkklok niet ‘drukklaar’ kan maken op Koningsdag 27 april. Het wordt nu als volgt: • INLEVERDATUMKOPIJ wordt DINSDAG 1 MEI. • DATUM VAN VERSCHIJNEN wordt DINSDAGMIDDAG 8 MEI. Dit laatste heeft als reden dat de bezorgers niet op Hemelvaartsdag 10 mei de Kerkklok kunnen rondbrengen. Wij (eindredactie Kerkklok) rekenen op uw begrip!

 
Verkort overzicht van de exploitatierekening 2016 van de Diaconie van de PGVoorschoten Verkort overzicht van de exploitatierekening 2016 van de Diaconie van de PGVoorschoten

U vindt hier een verkort overzicht van de exploitatierekening 2016 van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Voorschoten.

 
Liturgieën Liturgieën

U vindt hier de liturgieën van:
22 april 2018
15 april, doopdienst 
8 april, Beloken Pasen

Paasdienst zondag 1 april 
Boekje van de stille week (vespers) 
25 maart Markus Passie H. Keizer
25 maart Palmpasen
18 maart, vijfde zondag 40-dagentijd
11 maart, vierde zondag 40-dagentijd
4 maart, derde zondag 40-dagentijd 

 
Weekbrief Weekbrief

U vindt hier de recente weekbrieven.

 
Verschijningsdata van de Kerkklok in 2018 Verschijningsdata van de Kerkklok in 2018

U vindt hier een overzicht van de data waarop de Kerkklok verschijnt in 2018

 
Beluister de kerkdienst Beluister de kerkdienst

U kunt hier de kerkdienst(en) in het Kruispunt en de Dorpskerk beluisteren via de Kerkomroep.

 
Open Kerk Open Kerk

Iedere vrijdag is de Dorpskerk open van 10.00-14.00 uur.

  • Koffie van 10.00-12.30 uur in de Hoeksteen.
  • Orgelspel van 11.00-12.00 uur
  • Expositie van 10.00-14.00 uur
Iedere eerste zaterdag van de maand van 13.00- 15.00 uur.