Hemelvaartsdag 25 mei 2017 – Dauwtrapfietstocht Hemelvaartsdag 25 mei 2017 – Dauwtrapfietstocht

Zoals elk jaar zullen we ook dit jaar een dauwtrapfietstocht organiseren op Hemelvaartsdag. Er zal een mooie tocht uitgezet worden, geschikt voor jong en oud. Ouders kunnen hun kinderen meebrengen. Lekker met het hele gezin of familieleden op de fiets. Onderweg stoppen we voor een kleine versnapering. Ook als u alleen bent, kunt u meefietsen; er zijn voldoende fietsmaatjes.
Wij vertrekken om 7.00 uur bij de H. Laurentiuskerk en zijn tegen 9.00 uur terug in het Bondsgebouw. Daar staat een heerlijk ontbijt voor ons klaar. Het inschrijfgeld is € 5.00 per persoon. Komt u met het hele gezin dan betaalt u € 12.50. De opbrengst van deze fietstocht is bestemd voor het parochieproject in Afrika: Lumen Valley: werk voor kansarme jongeren in Togo. Graag vóór 23 mei opgeven bij het Kerkelijk bureau, tel. 5612508 of via de mail: zodat we weten op hoeveel personen we kunnen rekenen. Wilt u liever niet meefietsen, maar wel gezellig ontbijten, geef u dan ook even op.
Tot ziens op de fiets en/of bij het ontbijt! Werkgroep M.O.V.
Bron: Parochieblad De Augustinus no. 5

 
Liturgieën Liturgieën

U vindt hier de liturgie van Hemelvaart 25 mei en zondag 28 mei 2017

 
De dienst van zondag 21 mei 2017 De dienst van zondag 21 mei 2017

Johannes 16:23b-30
Op deze zondag gaat het over bidden. ‘Heeft bidden zin?’ Dat is het thema van deze dienst. Misschien kunnen we het beste achter een antwoord op die vraag komen door te kijken naar de gewoonte om een gebed te eindigen met de woorden ‘in de naam van Jezus’ of ‘in de naam van Jezus Christus’. Soms echter eindigen mensen hun gebed ook domweg met Amen. Is dat erg? Wat zit er achter dit gebruik? Is dat belangrijk? Heeft bidden zin? Een teer en intiem thema eigenlijk, omdat bidden ook heel persoonlijk kan zijn. We hopen op een mooie dienst. In deze dienst gaat voor ds. Freek Bakker.
 

lees meer »
 
Dienst 25 mei - Hemelvaart Dienst 25 mei - Hemelvaart

Handelingen 1:1-11
Veertig dagen na Jezus’ opstanding verdwijnt hij alweer uit ons midden. De leerlingen kunnen het maar nauwelijks vatten. In het gesprek wat aan de hemelvaart voorafgaat lijken zij en Jezus ook langs elkaar heen te praten. En wel voorstelbaar ook: want wat is dat eigenlijk, die hemelvaart? Hoe moeten we ons dat voorstellen? En wat is de betekenis ervan voor ons dagelijks leven? In deze dienst gaat voor ds. Bert Boter.
 
De opbrengst van de eerste collecte is bedoeld voor de activiteiten van de contactcommissies. O.a. een bloemengroet brengen aan zieke en oudere gemeenteleden, kerstvieringen en paasmaaltijden organiseren.
De opbrengst van de tweede collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerken en de kerkelijke gebouwen.

 
Weekbrief Weekbrief

U vindt hier de weekbrief van zondag 21 mei 2017.

 
Gespreksgroep Sparren over verschillen Gespreksgroep Sparren over verschillen

Veel liefdesrelaties binnen de Protestantse Gemeente Voorschoten zijn oecumenisch of anderszins pluriform in die zin, dat twee personen een verschillende al dan niet religieuze levensoriëntatie hebben. Er zijn ook geregistreerde gemeenteleden die geloven zonder kerkelijke vieringen bij te wonen en er zijn gemeenteleden die elementen uit diverse geloofstradities combineren. Ook tussen verschillende generaties binnen een familie zijn er vaak grote verschillen in wereldbeeld en levensbeschouwing.

lees meer »
 
Help mee met de bouw van het opvanghuis voor jongeren in Roan (Zambia) Help mee met de bouw van het opvanghuis voor jongeren in Roan (Zambia)

Jongeren in Roan
Tabitha Moyo die momenteel in Leuven studeert en twee keer in Voorschoten heeft gepreekt is afkomstig uit het township Roan in de Koperbelt van Zambia en verbonden aan de kerk daar. Township en kerk zijn vernoemd naar een Antilope Roan die ruim honderd jaar geleden op de oever van de Luanshya rivier werd doodgeschoten. Het prachtige dier viel neer op een rots met zichtbare sporen van koper. Deze ontdekking leidde tot de opening van mijnen en het ontstaan van de stad Luanshya.

lees meer »
 
Verschijningsdata van de Kerkklok in 2017 Verschijningsdata van de Kerkklok in 2017

U vindt hier een overzicht van de data waarop de Kerkklok verschijnt in 2017.

 
Open Kerk Open Kerk

Iedere vrijdag is de Dorpskerk open van 10.00-14.00 uur.

  • Koffie van 10.00-12.30 uur in de Hoeksteen.
  • Orgelspel van 11.00-12.00 uur
  • Expositie van 10.00-14.00 uur
Iedere eerste zaterdag van de maand van 13.00- 15.00 uur.

 
Beluister de kerkdienst Beluister de kerkdienst

U kunt hier de kerkdienst(en) in het Kruispunt en de Dorpskerk beluisteren via de Kerkomroep.

 
Documenten van de Kerkenraad Documenten van de Kerkenraad

De volgende documenten zijn toegevoegd:

  • KR41, 7 sept 2016_verslag samenvatting (vastgesteld in Kerkenraad op 11 okt 2016)
  • Samenvatting Kerkenraad 9 juni 2016 (KR40), notulen vastgesteld 7 september 2016.
  • Samenvatting Kerkenraad 20/04/2016 (KR39), notulen vastgesteld 9 juni 2016.
  • Definitieve versie van de notitie “Gang door de dienst; toelichting op de liturgie” zoals deze is vastgesteld in de Kerkenraadsvergadering van 28 januari 2016.
  • Samenvatting van de vergadering van de kerkenraad op 18 november 2015.
  • Voorgenomen besluit van de kerkenraad van 7 september 2015 over de gebouwen.
  • Korte verslagen van de kerkenraad t/m 7 september 2015