Help mee met de bouw van het opvanghuis voor jongeren in Roan (Zambia) Help mee met de bouw van het opvanghuis voor jongeren in Roan (Zambia)

Jongeren in Roan
Tabitha Moyo die momenteel in Leuven studeert en twee keer in Voorschoten heeft gepreekt is afkomstig uit het township Roan in de Koperbelt van Zambia en verbonden aan de kerk daar. Township en kerk zijn vernoemd naar een Antilope Roan die ruim honderd jaar geleden op de oever van de Luanshya rivier werd doodgeschoten. Het prachtige dier viel neer op een rots met zichtbare sporen van koper. Deze ontdekking leidde tot de opening van mijnen en het ontstaan van de stad Luanshya.

lees meer »
 
Opbrengsten collecten 3e kwartaal 2016 Opbrengsten collecten 3e kwartaal 2016

U vindt hier het overzicht van de opbrengsten van de collectn in het derde kwartaal van 2016

 
Helpen met de Bazaar? Meld u aan! Helpen met de Bazaar? Meld u aan!

Op vrijdag 4 november van 9.00 tot 17.00 uur opent de Dorpskerk weer de deuren voor de Grote Bazaar. Er is een bonte verzameling van kleding, boeken, apparatuur, handwerken, speelgoed, prenten, kerstversieringen, bloemstukjes, serviesgoed, en leuke cadeaus voor de komende feestdagen. En dat alles voor een schappelijke prijs. Er is een Rad van Avontuur, en er is een verloting. In de gezellige Hoeksteen kunt u genieten van koffie met gebak.
 
Al uw spullen kunnen worden ingeleverd in de Hoeksteen op dinsdag 1 november van 11 - 16 uur en van 19 - 20 uur en op woensdag 2 november van 11 - 16 uur.
Geeft het vervoer problemen, dan kunt u bellen met Sjaak Stapper op 561 6140.
 
Kunt u een paar uurtjes helpen? Naast de vaste bezetting hebben we dringend behoefte aan nieuwe medewerkers. Op de dag zelf, maar ook bij het opbouwen en het opruimen en voor het maken van bloemstukjes. We hebben daarnaast behoefte aan mensen voor de voorverkoop van de loten. Er hangen intekenlijsten in de Werf en in de Hoeksteen en telefonisch aanmelden kan bij Gerda Hakker op tel. 531 2566.

 
Jezus?! Jezus?!

Op 26 oktober de tweede avonden over Jezus, aanvang 20.00 uur in de Werf.  Actueel zijn weer vragen als: Heeft hij wel echt bestaan of gaat het om bijvoorbeeld een oude Egyptische mythe? Kun je de historische Jezus ergens precies terugvinden en is dat belangrijk? Wat hebben wetenschappers in de loop der tijden hierover ontdekt?
In twee avonden willen we inzicht in en antwoord op deze vragen krijgen aan de hand van het thema nummer ‘JEZUS’ van ‘Schrift’ (een tijdschrift over de Bijbel). Je kunt het bestellen via deze website. Het gaat om nummer 278.
Graag ter voorbereiding 5 artikelen uit dit tijdschrift lezen (bij elkaar 30 bladzijden), de stijl is niet ingewikkeld. Opgave vooraf bij ds. Anki Peper wordt op prijs gesteld.

 
Uitnodiging Gemeente vergadering, 27 oktober 2016 Uitnodiging Gemeente vergadering, 27 oktober 2016

Alle leden van de Protestantse Gemeente Voorschoten worden van harte uitgenodigd om mee te doen op de gemeente vergadering, op 27 oktober 2016, om 20.00 uur.
Er zullen 2 onderwerpen centraal staan:

 • Het aanstaande emeritaat van ds. Hanna Smit, de vacature die hiermee ontstaat en de gedachten die leven over mogelijke invulling van deze vacature, in relatie tot het “Beleidsplan PG Voorschoten, periode 2015-2019”.
 • DNDK, de nieuwe Dorpskerk, ontwikkelingen in PGV onroerend goed, de commissies, bouwvergunningen, alles in relatie tot het Programma van Eisen en het Beleidsplan 2015-2019.
We hopen met elkaar op  een fijne consultatie en brede discussie over deze belangrijke zaken die ons allen aangaan.
Namens de kerkenraad, PG Voorschoten
Ralph Dykstra – scriba.

 

 
Actie Schoenmaatjes 2016: meedoen is nu nóg makkelijker! Actie Schoenmaatjes 2016: meedoen is nu nóg makkelijker!

Vanaf 24 oktober start in Voorschoten weer de jaarlijkse actie Schoenmaatjes, van Edukans.
Hierbij vullen kinderen en volwassenen een schoenendoos met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed. De dozen worden dit jaar uitgedeeld aan arme kinderen in Ghana, Irak, Albanië en Moldavië. De Protestantse en Katholieke kerken en scholen in Voorschoten doen mee met deze actie, evenals de Wereldwinkel. Vorig jaar werden er 740 dozen opgehaald! We hopen ook dit jaar weer op een mooie opbrengst.

lees meer »
 
Doe uw toezegging voor Kerkbalans 2017 digitaal! Doe uw toezegging voor Kerkbalans 2017 digitaal!

Leden die afgelopen jaar hun toezegging voor Kerkbalans nog niet digitaal hebben gedaan, zullen in januari 2017 een loper aan de deur krijgen om de toezeggingsenveloppe voor Kerkbalans 2017 te bezorgen.
 
Maar u kunt tegenwoordig uw jaarlijkse toezegging voor Kerkbalans ook gewoon online invullen m.b.v. een digitaal formulier. U ontvangt dan de toezeggingsuitnodiging per e-mail. Heel gemakkelijk, foutloos, snel en veilig. Bovendien bespaart dit ook heel veel bezorgtijd en moeite van onze vrijwilligers!

lees meer »
 
De dienst van zondag 16 oktober 2016 De dienst van zondag 16 oktober 2016

Jesaja 10: 1 – 3 en Lucas 18: 1 – 8, Recht doen!
Op deze zondag voor het Werelddiaconaat verlaten we even het spoor van aartsvaders en aartmoeders. In het Lucasevangelie blijft een weduwe er bij een rechter op aandringen dat hij haar recht zal doen. Vanuit de wereld klinkt van vele kanten de roep van mensen: doe mij recht!, vergeet mij niet. Het zijn de mensen met honger, onderdrukte mensen, vergeten mensen, ……
De vraag in de gelijkenis die Jezus vertelt is: ‘Geloven jullie in gerechtigheid?’. In deze dienst gaat voor ds. Hanna Smit.

lees meer »
 
Liturgieën Liturgieën

U vindt hier de liturgie van 23 oktober 2016.

 
Weekbrief Weekbrief

U vindt hier de weekbrief van zondag 16 oktober 2016.

 
Laatste nieuws voortgang de Nieuwe Dorpskerk (DNDK) Laatste nieuws voortgang de Nieuwe Dorpskerk (DNDK)

U vindt hier de laatste stand van zaken over de voortgang van het proces rond de Nieuwe Dorpskerk (DNDK).

 
Verschijningsdata van de Kerkklok in 2016 Verschijningsdata van de Kerkklok in 2016

U vindt hier een overzicht van de data waarop de Kerkklok verschijnt in 2016.

 
Open Kerk Open Kerk

Iedere vrijdag is de Dorpskerk open van 10.00-14.00 uur.

 • Koffie van 10.00-12.30 uur in de Hoeksteen.
 • Orgelspel van 11.00-12.00 uur
 • Expositie van 10.00-14.00 uur
Iedere eerste zaterdag van de maand van 13.00- 15.00 uur.

 
Beluister de kerkdienst Beluister de kerkdienst

U kunt hier de kerkdienst(en) in het Kruispunt en de Dorpskerk beluisteren via de Kerkomroep.

 
Documenten van de Kerkenraad Documenten van de Kerkenraad

De volgende documenten zijn toegevoegd:

 • Samenvatting Kerkenraad 9 juni 2016 (KR40), notulen vastgesteld 7 september 2016.
 • Samenvatting Kerkenraad 20/04/2016 (KR39), notulen vastgesteld 9 juni 2016.
 • Definitieve versie van de notitie “Gang door de dienst; toelichting op de liturgie” zoals deze is vastgesteld in de Kerkenraadsvergadering van 28 januari 2016.
 • Samenvatting van de vergadering van de kerkenraad op 18 november 2015.
 • Voorgenomen besluit van de kerkenraad van 7 september 2015 over de gebouwen.
 • Korte verslagen van de kerkenraad t/m 7 september 2015