PGV bezwaar tegen het opheffen van SILA (gemeentelijke adreswijzigingen voor de kerken) PGV bezwaar tegen het opheffen van SILA (gemeentelijke adreswijzigingen voor de kerken)

Vanuit de PKN wordt een dringend oproep gedaan aan de plaatselijke kerken, aandacht te besteden aan het voornemen van de overheid te stoppen met de SILA-regeling per 1/1/2018. 
De SILA-regeling is een voorziening waarbij vanuit de BRP (Basis Registratie Personen) de burgelijke gemeente adreswijzigingen doorgeeft aan de kerkelijke gemeente. 
  
De kerkenraad van de PGV ondersteunt de oproep van de PKN aan haar leden om bezwaar aan te teken tegen het opheffen van deze voorziening.
Bezwaar uitspreken kan via de zogeheten ‘internetconsultatie’ van de overheid (niet van de kerk).

Helaas is dit een heel raar scherm, want de naam van deze consultatie/dit formulier lijkt niet met SILA te maken te hebben maar met vreemdelingen. Toch is dit de juiste ‘consultatie’. Op de site van de overheid staat het volgende hierover: 
Met dit besluit wordt geregeld dat niet toegelaten vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijven eerder kunnen worden ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene. Daarnaast regelt het besluit dat niet langer gegevens verstrekt kunnen worden aan de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) uit de BRP. Tot slot regelt het besluit nog enkele andere kleine wijzigingen.
Wanneer gemeenteleden hun mening willen laten horen voor het behoud van de SILA, is het handig gebruik te maken van een voorbeeld tekst, die mensen in het consultatieformulier kunnen invullen.
Hieronder is zo’n voorbeeldtekst: 
 
De verstrekking van adresgegevens door de burgerlijke gemeentes aan SILA is goed functionerend en zou moeten blijven. SILA helpt om, zonder registratie van iemands geloof, een goede administratie te voeren. SILA is veilig, omdat de privacy van kerkleden is gewaarborgd. Het helpt de overheid ook daar waar de kerken hun maatschappelijke rol vervullen en een bindend element zijn in de samenleving. Ik verzoek u dan ook om deze regeling niet op te heffen. 

Bezwaar aantekenen via deze internet consultatie kan tot uiterlijk 2 februari 2017.

Vriendelijke groet,
Ralph Dykstra - Scriba PGV

 

 
Gemeenteavond op woensdag, 25 januari 2017, 20.00 uur (8 uur) in de Dorpskerk Gemeenteavond op woensdag, 25 januari 2017, 20.00 uur (8 uur) in de Dorpskerk

Tijdens de eerstkomende gemeenteavond zal DNDK - De Nieuwe Dorpskerk - het belangrijkste onderwerp van de avond zijn. De definitieve ontwerpen, zoals die voor de aanvraag van de bouwvergunningen zijn ingediend, zullen gepresenteerd worden. De architect zal een belangrijk gedeelte van de presentatie verzorgen. Ds. Bert Boter zal ook een en ander vertellen over “zijn droom” van de inrichting van de kerk. Meer hierover willen wij niet verklappen, behalve dat het heel mooi wordt!
Weest welkom.
Namens de kerkenraad, Ralph Dykstra - scriba

 
Armeens gezin Armeens gezin

Van midden september 2016 tot 2 januari 2017 heeft een Armeens gezin in Noord Hofland gewoond, de kinderen gingen naar school op het Kompas. Het gezin was na een jarenlang verblijf in een AZC in Voorschoten terecht gekomen. Via het Kompas is contact gelegd met onze kerk.
Tot op oudjaarsavond was moeder Olga vrijwel altijd aanwezig in onze kerkdiensten.
 
Velen van U hebben haar gesproken of bijvoorbeeld de familie vervoerd naar de kerk. Direct na het bijwonen van de eerste dienst in september heeft zij gevraagd wat de kerk voor haar en haar gezin kon doen. Een kleine groep vanuit de kerk bestaande uit ds. Hanna Smit, ouderling Dia Kruizinga en de diakenen Jan van Hoeve en Hans van Kempen hebben het gezin begeleid en ondersteund. Het gezin had huisvesting maar geen bron van inkomsten, de diaconie heeft ervoor gezorgd dat het gezin de wekelijkse boodschappen kon kopen, vanaf begin december nam de voedselbank een deel van de boodschappen voor haar rekening. Verschillende malen heeft Olga gevraagd of de kerk voor huisvesting kon zorgen. Omdat er vanuit de begeleidingsgroep inmiddels met diverse instanties voor vluchtelingenwerk contact was geweest, werd meer en meer duidelijk, dat er geen verandering in perspectief voor hun aanvraag zou komen. Deze informatie is steeds met Olga besproken.
 
Op 2 januari heeft het gezin besloten om Voorschoten te verlaten. Een week later heeft Olga contact opgenomen met Dia en vertelt dat ze inmiddels elders in ons land onderdak gevonden hebben en ook leefgeld ontvangen.
Met een andere advocaat gaat ze een nieuwe procedure opstarten.
Olga wil ieder van de kerk in Voorschoten, die haar heeft geholpen van harte bedanken.
 
Ook de begeleidingsgroep dankt iedereen die heeft meegeleefd en mee heeft gedacht voor hun bijdrage. Krijgt u in de toekomst als kerklid een soortgelijke hulpvraag dan vragen we u dit meteen bij de diaconie neer te leggen.
Dia Kruizinga
Hans van Kempen

 
Folder Samenscholen januari - augustus 2017 Folder Samenscholen januari - augustus 2017

U vindt hier de nieuwe folder Samenscholen voor de maanden januari tot augustus 2017.

 
Afscheid ds. Hanna Smit Afscheid ds. Hanna Smit

Op 19 februari a.s. neemt ds. Hanna Smit afscheid van onze gemeente. Na afloop van de kerkdienst zal er een kort programma zijn waarin een beperkt aantal sprekers wordt afgewisseld door muzikale intermezzo’s. Vervolgens kunt u persoonlijk afscheid van Hanna nemen tijdens een receptie.
 
Bij een afscheid hoort ook een cadeau. Hanna heeft aangegeven na haar emeritaat op reis te willen gaan naar Griekenland om daar het Orthodoxe Pasen mee te maken. Als u hieraan een bijdrage wilt geven dan kunt u een bedrag overmaken op bankrekening NL17 INGB 0000 0507 36, ten name van Protestantse Gemeente Voorschoten, o.v.v. “afscheid Hanna Smit”. Ook kunt u bijdragen door een persoonlijke wens of herinnering aan te leveren. Over het hoe en wat hiervan ontvangt u binnenkort meer informatie.
De commissie Afscheid ds. Hanna Smit

 
Zolang het nog kan.....rommelmarkt Hoeksteen Zolang het nog kan.....rommelmarkt Hoeksteen

Vanouds wordt er een paar keer per jaar een kleine rommelmarkt georganiseerd in de Hoeksteen. Zolang de verbouwing nog niet is begonnen, wordt deze traditie voortgezet. U kunt alvast vrijdag 3 maart op uw kalender aantekenen, want dan is het weer zo ver. Van 9 tot 14 uur kunt u terecht in de Hoeksteen om uw slag te slaan. De koffie staat er klaar, en het is ook weer Open Kerk in de Dorpskerk. Graag rekenen we op uw medewerking bij het inzamelen van bruikbare spullen; deze zijn welkom op dinsdag 28 februari van 10 tot 15 uur. Echter geen kleding, computers, en grote spullen zoals Tv’s of meubels. Wanneer het niet uitkomt om die dinsdag uw spullen te brengen, dan kunt u contact opnemen met Jaap Swager, e-mailadres of 071-531 3067.
Tot ziens op die dinsdag en/of vrijdag!

 
Wandelen in 2017 Wandelen in 2017

Sinds een aantal jaren wordt er door een groep gemeenteleden een aantal keren per jaar samen gewandeld. In 2017 vervolgen we dit. Op de gemeentemiddag jl september werd de vorm van de Emmaüswandeling geïntroduceerd. Een wandeling waarbij mensen een tijdje twee aan twee oplopen, zowel in stilte als elkaar wederzijds beluisterend en bevragend. Vanwege de positieve reacties willen we deze vorm ook regelmatig toepassen bij de komende wandelingen.
De wandelingen duren ca 1,5-2 uur en tussendoor/na afloop gaan we meestal nog ergens wat drinken. Iedereen is van harte welkom (ook als u nog niet eerder meeging). We verzamelen meestal om 13.30 uur op het parkeerterrein aan de Raadhuislaan tegenover het gemeentehuis.  U hoeft zich niet op te geven, u kunt gewoon komen. Als u geen auto heeft, is er altijd de mogelijkheid met iemand mee te rijden. Noteer vast de data in 2017:

 • Zondag 19 maart
 • Zondag 4 juni
 • Zondag 29 oktober
Meer informatie: Caroline Heijer, tel 06 50 61122 of e-mailadres

 
Help mee met de bouw van het opvanghuis voor jongeren in Roan (Zambia) Help mee met de bouw van het opvanghuis voor jongeren in Roan (Zambia)

Jongeren in Roan
Tabitha Moyo die momenteel in Leuven studeert en twee keer in Voorschoten heeft gepreekt is afkomstig uit het township Roan in de Koperbelt van Zambia en verbonden aan de kerk daar. Township en kerk zijn vernoemd naar een Antilope Roan die ruim honderd jaar geleden op de oever van de Luanshya rivier werd doodgeschoten. Het prachtige dier viel neer op een rots met zichtbare sporen van koper. Deze ontdekking leidde tot de opening van mijnen en het ontstaan van de stad Luanshya.

lees meer »
 
De dienst van zondag 22 januari 2017 De dienst van zondag 22 januari 2017

Jesaja 49: 1 – 7 en Matteüs 4: 12 – 22, Vissers van mensen!
Ds. Kees Zwart uit Oegstgeest is voorganger.
 
De eerste collecte is voor Kerk in actie Wereld diaconaat: Steun jongeren in Zuid-Afrika. In de sloppenwijken van Zuid-Afrika is het leven hard. Jongeren worden negatief
beïnvloed door misbruik, criminaliteit en de aanwezigheid van gangsters. In ‘Vrygrond’, een sloppenwijk vlakbij Kaapstad, heeft de stichting Sozo een jeugdcafé geopend. Een veilige plek waar jongeren tussen de 16 en 25 jaar toegang krijgen tot internet en leren hoe ze online naar opleidingen of werk kunnen zoeken. Via het jeugdcafé zijn er ook stagemogelijkheden. Ook kunnen jongeren er workshops volgen, bijvoorbeeld over omgaan met werkloosheid of het slechte onderwijs. Het café wordt gerund door een echtpaar. Voor sommige jongeren fungeren zij als rolmodel. Zij leren de jongeren dat ze sterk en dapper zijn. Dat is belangrijk voor de beeldvorming van jongeren over volwassenen en hun eigen toekomst.
De tweede collecte wordt besteed aan het onderhoud van het kerkhof.
Door de voorbedegroep wordt voorbede gevraagd voor de mensen die verslaafd zijn. Mensen kunnen verslaafd zijn aan een bepaald gedrag of aan het gebruik van een middel. Voorbeelden van gedragsverslaving zijn gokverslaving, internetverslaving, seksverslaving en het aldoor bezig blijven met je werk. Voorbeelden van verslaving aan middelen zijn verslaving aan rookwaren, alcohol en drugs. Er zijn in Nederland zo’n 2 miljoen mensen die lijden aan de een of andere vorm van verslaafd zijn. Verslaving ruïneert het leven van de verslaafde en van zijn omgeving.

 
Liturgieën Liturgieën

U vindt hier de liturgie van zondag 22 januari 2017
 

 
Weekbrief Weekbrief

U vindt hier de weekbrief van zondag 22 januari 2017.

 
Laatste nieuws voortgang de Nieuwe Dorpskerk (DNDK) Laatste nieuws voortgang de Nieuwe Dorpskerk (DNDK)

U vindt hier de laatste stand van zaken over de voortgang van het proces rond de Nieuwe Dorpskerk (DNDK).

 
Verschijningsdata van de Kerkklok in 2017 Verschijningsdata van de Kerkklok in 2017

U vindt hier een overzicht van de data waarop de Kerkklok verschijnt in 2017.

 
Open Kerk Open Kerk

Iedere vrijdag is de Dorpskerk open van 10.00-14.00 uur.

 • Koffie van 10.00-12.30 uur in de Hoeksteen.
 • Orgelspel van 11.00-12.00 uur
 • Expositie van 10.00-14.00 uur
Iedere eerste zaterdag van de maand van 13.00- 15.00 uur.

 
Beluister de kerkdienst Beluister de kerkdienst

U kunt hier de kerkdienst(en) in het Kruispunt en de Dorpskerk beluisteren via de Kerkomroep.

 
Documenten van de Kerkenraad Documenten van de Kerkenraad

De volgende documenten zijn toegevoegd:

 • KR41, 7 sept 2016_verslag samenvatting (vastgesteld in Kerkenraad op 11 okt 2016)
 • Samenvatting Kerkenraad 9 juni 2016 (KR40), notulen vastgesteld 7 september 2016.
 • Samenvatting Kerkenraad 20/04/2016 (KR39), notulen vastgesteld 9 juni 2016.
 • Definitieve versie van de notitie “Gang door de dienst; toelichting op de liturgie” zoals deze is vastgesteld in de Kerkenraadsvergadering van 28 januari 2016.
 • Samenvatting van de vergadering van de kerkenraad op 18 november 2015.
 • Voorgenomen besluit van de kerkenraad van 7 september 2015 over de gebouwen.
 • Korte verslagen van de kerkenraad t/m 7 september 2015