Ons prikbord Ons prikbord

U kent wellicht de advertentieborden in supermarkten met de rubrieken ‘Vraag en aanbod’ en/of de zetterspagina van huis-aan-huisbladen, waarin particulieren en bedrijven een vraag plaatsen dan wel hun producten aanbieden. Onder de noemer ‘Ons prikbord’ gaat de Protestantse Gemeente Voorschoten (PGV) op haar website een vergelijkbaar initiatief ontwikkelen om gemeenteleden met elkaar te verbinden, zodat zij elkaar op het punt van vraag en aanbod kunnen vinden.

lees meer »
 
Overzicht collecten 2e kwartaal 2017 Overzicht collecten 2e kwartaal 2017

U vindt hier het overzicht van de opbrengsten van de collecten in het tweede kwartaal van 2017.

 
Weekbrief special DNDK, zomer 2017 Weekbrief special DNDK, zomer 2017

U vindt hier de tweede Weekbrief special , helemaal gewijd aan de ontwikkelingen rond de Nieuwe Dorpskerk. Daarbij heeft het College van Kerkrentmeesters een bijdrage geleverd om u op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen rond het vastgoed. De eerste Weekbrief is positief ontvangen. Daarom acht de Kerkenraad het van belang u ook in de zomer op de hoogte te houden. Na de zomer wordt u uitgenodigd voor een gemeente avond. De datum en tijdstip hoort u nog.

 
Suggesties binding met de dorpsgemeenschap Suggesties binding met de dorpsgemeenschap

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek telde Voorschoten op 30 april 2017 25.363 inwoners. De Protestantse Gemeente Voorschoten (PGV) bestaat uit 2089 geregistreerde leden waarvan een deel in Voorschoten is geboren en opgegroeid en waarvan een deel op latere leeftijd vanuit Den Haag, Leiden of elders in Voorschoten is komen wonen.

lees meer »
 
Liturgieën Liturgieën

U vindt hier de liturgie van 20 augustus 

 
Weekbrief Weekbrief

U vindt hier de weekbrief van zondag 20 augustus 2017.

 
Help mee met de bouw van het opvanghuis voor jongeren in Roan (Zambia) Help mee met de bouw van het opvanghuis voor jongeren in Roan (Zambia)

Jongeren in Roan
Tabitha Moyo die momenteel in Leuven studeert en twee keer in Voorschoten heeft gepreekt is afkomstig uit het township Roan in de Koperbelt van Zambia en verbonden aan de kerk daar. Township en kerk zijn vernoemd naar een Antilope Roan die ruim honderd jaar geleden op de oever van de Luanshya rivier werd doodgeschoten. Het prachtige dier viel neer op een rots met zichtbare sporen van koper. Deze ontdekking leidde tot de opening van mijnen en het ontstaan van de stad Luanshya.

lees meer »
 
Verschijningsdata van de Kerkklok in 2017 Verschijningsdata van de Kerkklok in 2017

U vindt hier een overzicht van de data waarop de Kerkklok verschijnt in 2017.

 
Open Kerk Open Kerk

Iedere vrijdag is de Dorpskerk open van 10.00-14.00 uur.

  • Koffie van 10.00-12.30 uur in de Hoeksteen.
  • Orgelspel van 11.00-12.00 uur
  • Expositie van 10.00-14.00 uur
Iedere eerste zaterdag van de maand van 13.00- 15.00 uur.

 
Beluister de kerkdienst Beluister de kerkdienst

U kunt hier de kerkdienst(en) in het Kruispunt en de Dorpskerk beluisteren via de Kerkomroep.

 
Documenten van de Kerkenraad Documenten van de Kerkenraad

De volgende documenten zijn toegevoegd:

  • KR41, 7 sept 2016_verslag samenvatting (vastgesteld in Kerkenraad op 11 okt 2016)
  • Samenvatting Kerkenraad 9 juni 2016 (KR40), notulen vastgesteld 7 september 2016.
  • Samenvatting Kerkenraad 20/04/2016 (KR39), notulen vastgesteld 9 juni 2016.
  • Definitieve versie van de notitie “Gang door de dienst; toelichting op de liturgie” zoals deze is vastgesteld in de Kerkenraadsvergadering van 28 januari 2016.
  • Samenvatting van de vergadering van de kerkenraad op 18 november 2015.
  • Voorgenomen besluit van de kerkenraad van 7 september 2015 over de gebouwen.
  • Korte verslagen van de kerkenraad t/m 7 september 2015