Preek 25 juni 2017 Preek 25 juni 2017

U vindt hier de preek van 25 juni 2017.

 
Gespreksavond ecologie Gespreksavond ecologie

In de documentaire Examined Life. Philosophy is in the Streets worden hedendaagse filosofen geïnterviewd over de manier waarop zij de wereld zien en de manier waarop filosofie de wereld kan beïnvloeden. Zij worden geïnterviewd op plaatsen en in ruimten die in hun ideeën een rol spelen. Een van die filosofen is de Sloveense psychoanalyticus en cultuurcriticus Slavoj Žižek.
 

lees meer »
 
Running Dinner Running Dinner

Bent u recent in Voorschoten komen wonen en lid geworden van de Protestantse Gemeente Voorschoten? Bent u al enige tijd lid en wilt u nieuwe mensen leren kennen of bestaande contacten verdiepen? Zo ja, dan is een Running Dinner wellicht iets voor u.

lees meer »
 
Liturgieën Liturgieën

U vindt hier de liturgie van 25 juni 

 
Weekbrief Weekbrief

U vindt hier de weekbrief van zondag 18 juni 2017.

 
Help mee met de bouw van het opvanghuis voor jongeren in Roan (Zambia) Help mee met de bouw van het opvanghuis voor jongeren in Roan (Zambia)

Jongeren in Roan
Tabitha Moyo die momenteel in Leuven studeert en twee keer in Voorschoten heeft gepreekt is afkomstig uit het township Roan in de Koperbelt van Zambia en verbonden aan de kerk daar. Township en kerk zijn vernoemd naar een Antilope Roan die ruim honderd jaar geleden op de oever van de Luanshya rivier werd doodgeschoten. Het prachtige dier viel neer op een rots met zichtbare sporen van koper. Deze ontdekking leidde tot de opening van mijnen en het ontstaan van de stad Luanshya.

lees meer »
 
Verschijningsdata van de Kerkklok in 2017 Verschijningsdata van de Kerkklok in 2017

U vindt hier een overzicht van de data waarop de Kerkklok verschijnt in 2017.

 
Open Kerk Open Kerk

Iedere vrijdag is de Dorpskerk open van 10.00-14.00 uur.

  • Koffie van 10.00-12.30 uur in de Hoeksteen.
  • Orgelspel van 11.00-12.00 uur
  • Expositie van 10.00-14.00 uur
Iedere eerste zaterdag van de maand van 13.00- 15.00 uur.

 
Beluister de kerkdienst Beluister de kerkdienst

U kunt hier de kerkdienst(en) in het Kruispunt en de Dorpskerk beluisteren via de Kerkomroep.

 
Documenten van de Kerkenraad Documenten van de Kerkenraad

De volgende documenten zijn toegevoegd:

  • KR41, 7 sept 2016_verslag samenvatting (vastgesteld in Kerkenraad op 11 okt 2016)
  • Samenvatting Kerkenraad 9 juni 2016 (KR40), notulen vastgesteld 7 september 2016.
  • Samenvatting Kerkenraad 20/04/2016 (KR39), notulen vastgesteld 9 juni 2016.
  • Definitieve versie van de notitie “Gang door de dienst; toelichting op de liturgie” zoals deze is vastgesteld in de Kerkenraadsvergadering van 28 januari 2016.
  • Samenvatting van de vergadering van de kerkenraad op 18 november 2015.
  • Voorgenomen besluit van de kerkenraad van 7 september 2015 over de gebouwen.
  • Korte verslagen van de kerkenraad t/m 7 september 2015