ADRES HANNA SMIT ADRES HANNA SMIT

Vanaf 23 februari zal mijn adres zijn:
 
De Roerdomp 178
1444 XZ Purmerend
tel. 06 46862791
e-mailadres  (blijft hetzelfde)

 
Spiritueel Café op zondag 12 maart 2017 Spiritueel Café op zondag 12 maart 2017

Op zondag 12 maart aanstaande is er een bijeenkomst in het Spiritueel Café in Voorschoten waarin professor Heleen Zorgdrager zal spreken over
 
Jezusbeeld en mensbeeld in de Oosterse Orthodoxie

lees meer »
 
Inloopconcert 19 februari 2017 Inloopconcert 19 februari 2017

Op zondag 19 februari a.s. wordt van 16.00 tot 17.00 uur het derde inloopconcert van het seizoen 2016-2017 in Het Kruispunt te Voorschoten gehouden. Tijdens dit concert zal muziek van o.a. Mozart ten gehore worden gebracht door jonge, talentvolle leerlingen van Corine Donkersloot en Karin Kemper. Laat u meevoeren op de klanken van bijzondere piano- en vioolmuziek.

lees meer »
 
Zolang het nog kan.....rommelmarkt Hoeksteen Zolang het nog kan.....rommelmarkt Hoeksteen

Vanouds wordt er een paar keer per jaar een kleine rommelmarkt georganiseerd in de Hoeksteen. Zolang de verbouwing nog niet is begonnen, wordt deze traditie voortgezet. U kunt alvast vrijdag 3 maart op uw kalender aantekenen, want dan is het weer zo ver. Van 9 tot 14 uur kunt u terecht in de Hoeksteen om uw slag te slaan. De koffie staat er klaar, en het is ook weer Open Kerk in de Dorpskerk. Graag rekenen we op uw medewerking bij het inzamelen van bruikbare spullen; deze zijn welkom op dinsdag 28 februari van 10 tot 15 uur. Echter geen kleding, computers, en grote spullen zoals Tv’s of meubels. Wanneer het niet uitkomt om die dinsdag uw spullen te brengen, dan kunt u contact opnemen met Jaap Swager, e-mailadres of 071-531 3067.
Tot ziens op die dinsdag en/of vrijdag!

 
Wandelen in 2017 Wandelen in 2017

Sinds een aantal jaren wordt er door een groep gemeenteleden een aantal keren per jaar samen gewandeld. In 2017 vervolgen we dit. Op de gemeentemiddag jl september werd de vorm van de Emmaüswandeling geïntroduceerd. Een wandeling waarbij mensen een tijdje twee aan twee oplopen, zowel in stilte als elkaar wederzijds beluisterend en bevragend. Vanwege de positieve reacties willen we deze vorm ook regelmatig toepassen bij de komende wandelingen.
De wandelingen duren ca 1,5-2 uur en tussendoor/na afloop gaan we meestal nog ergens wat drinken. Iedereen is van harte welkom (ook als u nog niet eerder meeging). We verzamelen meestal om 13.30 uur op het parkeerterrein aan de Raadhuislaan tegenover het gemeentehuis.  U hoeft zich niet op te geven, u kunt gewoon komen. Als u geen auto heeft, is er altijd de mogelijkheid met iemand mee te rijden. Noteer vast de data in 2017:

 • Zondag 19 maart
 • Zondag 4 juni
 • Zondag 29 oktober
Meer informatie: Caroline Heijer, tel 06 50 61122 of e-mailadres

 
Help mee met de bouw van het opvanghuis voor jongeren in Roan (Zambia) Help mee met de bouw van het opvanghuis voor jongeren in Roan (Zambia)

Jongeren in Roan
Tabitha Moyo die momenteel in Leuven studeert en twee keer in Voorschoten heeft gepreekt is afkomstig uit het township Roan in de Koperbelt van Zambia en verbonden aan de kerk daar. Township en kerk zijn vernoemd naar een Antilope Roan die ruim honderd jaar geleden op de oever van de Luanshya rivier werd doodgeschoten. Het prachtige dier viel neer op een rots met zichtbare sporen van koper. Deze ontdekking leidde tot de opening van mijnen en het ontstaan van de stad Luanshya.

lees meer »
 
De dienst van zondag 19 februari 2017 De dienst van zondag 19 februari 2017

Marcus 4: 26 - 28
Het zaad ontkiemt en de mens kan niet bevatten hoe dat precies gaat. Het is een geheim. De graankorrel in de aarde is een gelijkenis van het Koninkrijk van God.
In een geschrift uit de eeuw, de Didaché (= het onderwijs aan de apostelen) staat: zoals het graan verstrooid was over de velden en bijeen werd gebracht, breng zo, God Uw gemeente bijeen. Ook het bestaan van de gemeente is voor de mens niet te begrijpen. Wel iets om je over te verwonderen!
Deze beide teksten hebben mij in de jaren van het predikantschap houvast gegeven. Wij begrijpen het niet maar waken en bidden en houden vol tot de tijd van het Koninkrijk vol is.
Deze dienst is er één van Schrift en Tafel en de cantorij zingt! In deze dienst gaat voor ds. Hanna Smit.

lees meer »
 
Liturgieën Liturgieën

U vindt hier de liturgie van zondag 19 februari 2017
 

 
Weekbrief Weekbrief

U vindt hier de weekbrief van zondag 19 februari 2017.

 
Laatste nieuws voortgang de Nieuwe Dorpskerk (DNDK) Laatste nieuws voortgang de Nieuwe Dorpskerk (DNDK)

U vindt hier de laatste stand van zaken over de voortgang van het proces rond de Nieuwe Dorpskerk (DNDK).

 
Verschijningsdata van de Kerkklok in 2017 Verschijningsdata van de Kerkklok in 2017

U vindt hier een overzicht van de data waarop de Kerkklok verschijnt in 2017.

 
Open Kerk Open Kerk

Iedere vrijdag is de Dorpskerk open van 10.00-14.00 uur.

 • Koffie van 10.00-12.30 uur in de Hoeksteen.
 • Orgelspel van 11.00-12.00 uur
 • Expositie van 10.00-14.00 uur
Iedere eerste zaterdag van de maand van 13.00- 15.00 uur.

 
Beluister de kerkdienst Beluister de kerkdienst

U kunt hier de kerkdienst(en) in het Kruispunt en de Dorpskerk beluisteren via de Kerkomroep.

 
Documenten van de Kerkenraad Documenten van de Kerkenraad

De volgende documenten zijn toegevoegd:

 • KR41, 7 sept 2016_verslag samenvatting (vastgesteld in Kerkenraad op 11 okt 2016)
 • Samenvatting Kerkenraad 9 juni 2016 (KR40), notulen vastgesteld 7 september 2016.
 • Samenvatting Kerkenraad 20/04/2016 (KR39), notulen vastgesteld 9 juni 2016.
 • Definitieve versie van de notitie “Gang door de dienst; toelichting op de liturgie” zoals deze is vastgesteld in de Kerkenraadsvergadering van 28 januari 2016.
 • Samenvatting van de vergadering van de kerkenraad op 18 november 2015.
 • Voorgenomen besluit van de kerkenraad van 7 september 2015 over de gebouwen.
 • Korte verslagen van de kerkenraad t/m 7 september 2015