Help mee met de bouw van het opvanghuis voor jongeren in Roan (Zambia) Help mee met de bouw van het opvanghuis voor jongeren in Roan (Zambia)

Jongeren in Roan
Tabitha Moyo die momenteel in Leuven studeert en twee keer in Voorschoten heeft gepreekt is afkomstig uit het township Roan in de Koperbelt van Zambia en verbonden aan de kerk daar. Township en kerk zijn vernoemd naar een Antilope Roan die ruim honderd jaar geleden op de oever van de Luanshya rivier werd doodgeschoten. Het prachtige dier viel neer op een rots met zichtbare sporen van koper. Deze ontdekking leidde tot de opening van mijnen en het ontstaan van de stad Luanshya.
 
Met dier liep het slecht af; helaas bevinden ook de jongeren van Roan zich in een ellendige situatie. Door wanbeleid en overstromingen zijn de mijnbouw activiteiten in de regio gestagneerd. Mensen zijn weggetrokken en zij die zijn achtergebleven zijn veelal slachtoffer geworden van Aids. Veel jongeren moeten het zien te redden zonder ouders. Tienermeisjes lopen voortdurend het gevaar te worden verkracht. Elf van hen worden door een weduwe opgevangen in een klein huisje. De vraag is hoe lang zij dat volhoudt.

Het plan: een opvanghuis voor jongeren
De kerk van Roan wil een opvanghuis bouwen vlakbij de school, zodat de jongeren veilig onderwijs kunnen volgen. Het maken van stenen begint als het regenseizoen voorbij is.
Kosten van de bouw zijn begroot op €3.000,--.
Binnen de gemeenschap van Roan is een kippen project gestart om geld bij elkaar te brengen. Daarnaast worden lokaal donoren gezocht.
De plaatselijke kerkelijke project-commissie ziet er op toe dat alle fondsen op passende wijze worden beheerd en wekelijks wordt een voortgangsverslag gegeven.
 
De protestantse kerk in Voorschoten helpt mee
Hiervoor wordt gecollecteerd, onder andere op werelddiaconaatszondag en bij het Avondmaal. Het geld zal niet in 1 keer worden overgemaakt maar in fasen, op de momenten dat het geld nodig is.
Met de binnen ZWO en Diaconie aanwezige ervaring met Afrikaanse bouwprojecten en financiële expertise monitoren wij de voortgang van het project en zullen daar regelmatig verslag van uitbrengen aan de gemeente.
 
U kunt buiten de collectes om ook een financiële bijdrage leveren door geld over te maken op rekeningnummer NL70INGB0007773310 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Voorschoten onder vermelding van ´Roan bouwproject´.
Voor meer informatie over dit project kunt u terecht bij Anita van Hoeve (e-mailadres), Mienke Wilschut  (e-mailadres) of Bas van Benschop (e-mailadres) van de ZWO commissie.  
 

terug