Suggesties binding met de dorpsgemeenschap Suggesties binding met de dorpsgemeenschap

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek telde Voorschoten op 30 april 2017 25.363 inwoners. De Protestantse Gemeente Voorschoten (PGV) bestaat uit 2089 geregistreerde leden waarvan een deel in Voorschoten is geboren en opgegroeid en waarvan een deel op latere leeftijd vanuit Den Haag, Leiden of elders in Voorschoten is komen wonen.
 
Voorschoten wordt wel gekarakteriseerd als een forensendorp, dat ontstaan is uit lintbebouwing en dat een groene zone kent tussen Voorschoten, Leidschendam en Wassenaar. Voorschoten telt twaalf wijken. Elke wijk bestaat uit verschillende buurten. Iedere wijk en buurt heeft een eigen stijl en eigen kenmerken. Enkele voorbeelden van wijkkenmerken zijn: het soort woonwijk, het type woningbouw en aanwezige voorzieningen.
 
In het kader van mijn deelopdracht de mogelijkheden voor binding met de dorpsgemeenschap te verkennen, wil ik u vragen ideeën te opperen voor samenwerkingsrelaties tussen de PGV en het dorp, op basis van bijvoorbeeld de kenmerken van de wijk waarin u woont, de netwerken waar u deel van uitmaakt of de dromen die u heeft.
 
Mogelijk heeft u in het verleden dergelijke ideeën gehad en waren er redenen ze niet kenbaar te maken, of konden ze niet gerealiseerd worden. Met het oog op de presentatie van mijn deelopdrachten aan de kerkenraad op 22 augustus 2017 en mijn afscheid van de gemeente per 31 augustus 2017 wil ik u stimuleren uw ideeën over vormen van verbondenheid met de dorpsgemeenschap aan mij kenbaar te maken. Dit is de gelegenheid uw stem te laten horen en invloed uit te oefenen op de toekomstige koers van de PGV en de fusie tussen kerk en dorp.
 
U kunt mij bereiken door middel van een van de onderstaande contactgegevens of door op vrijdagen de consistorie of het kerkelijk bureau in de Dorpskerk aan het Kerkplein 2 binnen te lopen.
 
Uw idee zie ik met belangstelling tegemoet!
 
Ds. Suzan ten Heuw
E-mailadres
Tel. en WhatsApp: 06-20429675

terug