Ons prikbord Ons prikbord

U kent wellicht de advertentieborden in supermarkten met de rubrieken ‘Vraag en aanbod’ en/of de zetterspagina van huis-aan-huisbladen, waarin particulieren en bedrijven een vraag plaatsen dan wel hun producten aanbieden. Onder de noemer ‘Ons prikbord’ gaat de Protestantse Gemeente Voorschoten (PGV) op haar website een vergelijkbaar initiatief ontwikkelen om gemeenteleden met elkaar te verbinden, zodat zij elkaar op het punt van vraag en aanbod kunnen vinden.  
 
De bedoeling van een digitaal prikbord is gemeenteleden de gelegenheid te bieden een ‘advertentie’ te plaatsen waarin ze aangeven wat ze zoeken. De advertenties kunnen van allerlei aard zijn: praktisch, sociaal, informatief. Verzoeken van jonge gezinnen zouden bijvoorbeeld kunnen zijn: een oppas voor in de avond, mee-eters voor doordeweekse avondmaaltijden en een ouder gemeentelid dat een basisschoolleerling in het kader van een schoolwerkstuk over WOII via verhalen aanvullende informatie kan geven.
 
Wat kan ‘Ons prikbord’ voor u betekenen? Ieder gemeentelid kan haar of zijn vraag of aanbod via de link ‘Een nieuw onderwerp aanmaken’ mailen naar de beheerder van het portaal, Roel Smit, die de vragen en aanbiedingen na beoordeling op de website plaatst. De beheerder waakt tevens voor de privacy van gemeenteleden en kan, indien nodig, helpen met het opstellen van een advertentietekst. De beheerder kan ook de eerste persoon zijn, bij wie het antwoord op de vraag of het aanbod binnenkomt, om na lezing te beoordelen of het antwoord geschikt is om door te sturen. Ook de vragen en aanbiedingen van gemeenteleden die moeite hebben met internet, kunnen door de beheerder worden meegenomen, doordat zij hetzij via de e-mail hetzij via een derde een verzoek kunnen indienen. De vragen zullen voor beperkte tijd, te weten vier maanden, op de website staan.
 
‘Ons prikbord’ is een idee dat werd geopperd in gesprekken met ouders van jonge kinderen. Het is een interactieve vorm, die beoogt gemeenteleden zowel met elkaar in contact te brengen als elkaar de helpende hand te laten bieden.
 
Ds. Suzan ten Heuw

terug