Huur kerkruimten Huur kerkruimten

Zalen van de gebouwen van de PGVoorschotenkunnen (door derden) gehuurd worden. Voor lange termijn contracten s.v.p. contact opnemen met de beheerder. Klik op "LEES MEER" hieronder voor informatie over de huurprijzen.

lees meer ┬╗
 
Leden van het Moderamen Leden van het Moderamen

 

Functie Naam Telefoon E-mail
Voorzitter Kerkenraad Piet Eilander 5615315 e-mail
Scriba Kerkenraad Ralph Dykstra 0646417123 e-mail
Predikant wijk II ds. Bert Boter 5289585 e-mail
Predikant wijk III ds. Anki Peper 8873350 e-mail
Predikant wijk I vacant    
Voorzitter College van
Kerkrentmeesters
Jaap Maan 5612658 e-mail
Vertegenwoordiger College
van Diakenen
Hans van Kempen 5313260 e-mail
Jeugddiaken Hans van Kempen 5313260 e-mail