De predikanten De predikanten

Ds. B.J.J. Boter, Jac. van Heemskercklaan 81, Voorschoten, 071 - 528 9585, e-mail

Predikant voor hulpdiensten (tijdelijk): Ds. W.M. de Boer (Willem), 0172-60.8507, e-mailadres.

terug