Feest in de Kerk Feest in de Kerk

Vijftig Jaar Raad van Samenwerkende Kerken te Voorschoten
Op 30 oktober 1967 opende dominee E. Saraber van de hervormde gemeente te Voorschoten in de Ontmoetingshal van de Dorpskerk de eerste vergadering van de Raad van Samenwerkende Kerken te Voorschoten. Hij werd meteen tijdens deze vergadering tot de eerste voorzitter van deze raad benoemd. Daarmee kreeg Voorschoten een van de eerste plaatselijke Raden van Kerken van Nederland. De landelijke Raad van Kerken werd pas een jaar later opgericht. De hervormde, katholieke en gereformeerde kerken van Voorschoten liepen hiermee voor op de rest van het land. Op 18 november a.s. vieren we dat in het Bondsgebouw, Leidseweg 100.
 

lees meer »
 
KERSTPROJECTKOOR

KERSTPROJECTKOOR

Op zondag avond 24 december gaan wij zo als ieder jaar in de kerstnachtdienst om 22 uur zingen.
De repetities zijn op:

  • Maandag 18-december van 19:30 uur – 22:00 uur
  • Donderdag 21 december van 19:30 uur – 22:00 uur
in de kerkzaal van het Kruispunt.
Iedereen is van harte welkom. Aanmelding svp bij mij , dan weet ik hoeveel kopieën ik moet maken.
 

 
UIT DE REDACTIE UIT DE REDACTIE

LET OP
De volgende kerkklok verschijnt op donderdag 30 november en bevat de maanden december 2017 en januari 2018. De kopij graag inleveren op woensdag 22 november. De daarop volgende kerkklok verschijnt op donderdag 1 februari 2018.

 
Opbrengst 3e kwartaal 2017 Opbrengst 3e kwartaal 2017

U vindt hier het overzicht van de opbrengst collecten 3e kwartaal 2017.

 
Verkort verslag vergadering Kerkenraad 21 september 2017 Verkort verslag vergadering Kerkenraad 21 september 2017

U vindt hier het verkort verslag van de vergadering van de Kerkenraad op 21 september 2017.

 
Adviesrapport ds. Suzan ten Heuw Adviesrapport ds. Suzan ten Heuw

U vindt hier het rapport dat ds. Suzan ten Heuw heeft aangeboden aan de kerkenraad over de staat van de Protestantse Gemeente Voorschoten (PGV)  .

 
Ons prikbord Ons prikbord

U kent wellicht de advertentieborden in supermarkten met de rubrieken ‘Vraag en aanbod’ en/of de zetterspagina van huis-aan-huisbladen, waarin particulieren en bedrijven een vraag plaatsen dan wel hun producten aanbieden. Onder de noemer ‘Ons prikbord’ gaat de Protestantse Gemeente Voorschoten (PGV) op haar website een vergelijkbaar initiatief ontwikkelen om gemeenteleden met elkaar te verbinden, zodat zij elkaar op het punt van vraag en aanbod kunnen vinden.

lees meer »
 
Folder Vorming en Toerusting Folder Vorming en Toerusting

U vindt hier de folder Vorming en Toerusting voor de periode september tot en met december 2017 inclusief het inlegvel.

 
Suggesties binding met de dorpsgemeenschap Suggesties binding met de dorpsgemeenschap

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek telde Voorschoten op 30 april 2017 25.363 inwoners. De Protestantse Gemeente Voorschoten (PGV) bestaat uit 2089 geregistreerde leden waarvan een deel in Voorschoten is geboren en opgegroeid en waarvan een deel op latere leeftijd vanuit Den Haag, Leiden of elders in Voorschoten is komen wonen.

lees meer »
 
Liturgieën Liturgieën

U vindt hier de liturgie van 19 november 2017

 
Weekbrief Weekbrief

U vindt hier de recente weekbrieven..

 
Help mee met de bouw van het opvanghuis voor jongeren in Roan (Zambia) Help mee met de bouw van het opvanghuis voor jongeren in Roan (Zambia)

Jongeren in Roan
Tabitha Moyo die momenteel in Leuven studeert en twee keer in Voorschoten heeft gepreekt is afkomstig uit het township Roan in de Koperbelt van Zambia en verbonden aan de kerk daar. Township en kerk zijn vernoemd naar een Antilope Roan die ruim honderd jaar geleden op de oever van de Luanshya rivier werd doodgeschoten. Het prachtige dier viel neer op een rots met zichtbare sporen van koper. Deze ontdekking leidde tot de opening van mijnen en het ontstaan van de stad Luanshya.

lees meer »
 
Verschijningsdata van de Kerkklok in 2017 en 2018 Verschijningsdata van de Kerkklok in 2017 en 2018

U vindt hier een overzicht van de data waarop de Kerkklok verschijnt in 2017 en in 2018

 
Open Kerk Open Kerk

Iedere vrijdag is de Dorpskerk open van 10.00-14.00 uur.

  • Koffie van 10.00-12.30 uur in de Hoeksteen.
  • Orgelspel van 11.00-12.00 uur
  • Expositie van 10.00-14.00 uur
Iedere eerste zaterdag van de maand van 13.00- 15.00 uur.

 
Beluister de kerkdienst Beluister de kerkdienst

U kunt hier de kerkdienst(en) in het Kruispunt en de Dorpskerk beluisteren via de Kerkomroep.